Coaching

Vad vill DU uppnå?
Allt är möjligt!

Behöver du energi, motivation eller kanske en överblick över ditt liv?


Coaching hjälper dig att utvecklas, hålla fokus och att samtidigt upprätthålla den övergripande bilden av både ditt yrkesliv och privatliv.

Vill du gå vidare i din arbetsroll, ändra något i privatlivet, utveckla din instruktörsroll, eller kanske bara hitta den där extra känslan som gör att du vaknar av lycka v a r j e morgon...
Allt är möjligt, du bestämmer själv vilka möjligheter/begränsningar du har!


Vad är coaching?
Coaching är en professionell samtalsmetodik vars syfte är att fokusera på och nå uppsatta mål, skapa resultat och förverkliga visioner såväl yrkesmässigt som privat.
Coachens roll är att hjälpa personer och grupper att optimera sina resurser.
En coach lyssnar, ställer kraftfulla frågor, vägleder, stöttar, uppmuntrar och ger stärkande feedback. Det är en överenskommelse mellan utövare och coachen. Det är inte rådgivning eller terapi!


Allt du behöver för att lyckas finns redan inom dig, därför är det ofta förlösande att anlita en coach som kan hjälpa dig att locka fram ditt bästa jag!

Jag är diplomerad ICF coach genom CoachStjärnan.

Pris:
1 timme 500kr
6 timmar 2500kr

Vill du veta mer?
Kontakt:
Mejl: Sara@inspireras.org
Tel: 0736806526